Набавка услуге- услуга штампе и коричења за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд