Набавка  услуга- Услуга изнајмљивања штампача за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.