Набавка услуге одржавања телефонских линија и апарата у локалу у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

Набавка услуге одржавања телефонских линија и апарата у локалу у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.