Наруџбеница – набавка  услуге – услуга здравствених прегледа запослених у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.