Физичко–техничко обезбеђење објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине (Стационар за мајку и дете, Звечанска 7)