Наруџбеница – Набавка услуге техничке подршке и одржавања софтвера за вођење електронског деловодника, решења за централно архивирање података и слика, финансијско – рачуноводственог система и јединственог информационог система установа социјалне заштите (JISUSZ), за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Наруџбеница – Набавка услуге техничке подршке и одржавања софтвера за вођење електронског деловодника, решења за централно архивирање података и слика, финансијско – рачуноводственог система и јединственог информационог система установа социјалне заштите (JISUSZ), за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.