Наруџбеница – Набавка добара – набавка танка са потапајућом муљном пумпом, потисним цевоводом, неповратним вентилом, фитинзима и напојним каблом за испумпавање хаваријских вода из просторије за смештај хидроцила.

Наруџбеница – Набавка добара – набавка танка са потапајућом муљном пумпом, потисним цевоводом, неповратним вентилом, фитинзима и напојним каблом за испумпавање хаваријских вода из просторије за смештај хидроцила.