Наруџбеница- Набавка добара – Набавка противпожарне опреме за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.