Наруџбеница – Набавка добара – Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.