Набавка услуга- Услуга кабловске телевизије за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7