Набавка  радова-радови на санацији топловодног котла са свим демонтажама и монтажама и радови на грејној мрежи уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Набавка  радова-радови на санацији топловодног котла са свим демонтажама и монтажама и радови на грејној мрежи уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.