Narudžbenica medicinske usluge – mikrobiološke analize u kuhinjama i sanitarni pregledi radnika u Centru