Јавна Набавка добара- Eлектричнe енергије за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.