НАРУЏБЕНИЦА – Набавка услуга – обуке запослених за полагање стручног испита и основне обуке запослених из области заштите од пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.