Наруџбеница – Набавка радова – радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.