Наруџбеница – Набавка услуге- „Консултантска подршка у поступку ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле (ФУК) и управљање неправилностима“, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Наруџбеница – Набавка услуге- „Консултантска подршка у поступку ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле (ФУК) и управљање неправилностима“, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд