Набавка добара – набавка опреме за тоалете у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд –  Прихватилиште у оквиру РЈ „Стационар“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Прихватна станица у оквиру РЈ Дом „Драгутин Филиповић- Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17

Набавка добара – набавка опреме за тоалете у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд –  Прихватилиште у оквиру РЈ „Стационар“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Прихватна станица у оквиру РЈ Дом „Драгутин Филиповић- Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17