Услуга поправке, повезивања и отклањања недостатака у погледу централе противпожарне заштите (ППЗ) у два објекта Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Услуга поправке, повезивања и отклањања недостатака у погледу централе противпожарне заштите (ППЗ) у два објекта Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд