НАРУЏБЕНИЦА – Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у  објекту РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр.  17.

НАРУЏБЕНИЦА – Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у  објекту РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр.  17.