Набавка радова – радови на сенику- летњиковцу у дворишту објекта ,, Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.