Набавка услуге- осигурање имовине и лица Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.