Набавка услуге прегледа и контроле лифтова Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ради добијања обавезне дозволе за употребу лифтова