Набавка  услуге- Стручна помоћ у реализацији вежбе евакуације по плану заштите од пожара и налогу против пожарне инспекције у Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Набавка  услуге- Стручна помоћ у реализацији вежбе евакуације по плану заштите од пожара и налогу против пожарне инспекције у Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд