Набавка  услуге-  Израде стручног налаза и редовне контроле исправности електричних инсталација за објекте Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд и то: РЈ Дом „Јован Јовановић- Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119, РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14, РЈ „Дом за младе“, Београд, ул. Звечанска бр. 52, РЈ Дом „Драгитин Филиповић – Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17 и нови објекат „Материнског дома“, Београд, ул. Звечанска бр. 7

Набавка  услуге-  Израде стручног налаза и редовне контроле исправности електричних инсталација за објекте Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд и то: РЈ Дом „Јован Јовановић- Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119, РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14, РЈ „Дом за младе“, Београд, ул. Звечанска бр. 52, РЈ Дом „Драгитин Филиповић – Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17 и нови објекат „Материнског дома“, Београд, ул. Звечанска бр. 7