набавка  услуге– Вршење контроле и испитивања стабилних система, инсталација и уређаја за објекат ,,Балон хале“, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.