Narudžbenica usluga remonta transformatorske stanice za objekat Doma “Jovan Jovanović – Zmaj”, kao i isporuka i ugradnja kontraktora za objekat Doma “Drinka Pavlović”