Narudžbenica usluga izrade Plana zaštite od požara za sve objekte Centra