НАРУЏБЕНИЦА Набавка пумпне станице (хидроцила) за повишење притиска воде у хидрантској мрежи за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

НАРУЏБЕНИЦА Набавка пумпне станице (хидроцила) за повишење притиска воде у хидрантској мрежи за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.