Наруџбеница Набавка добара – Командно – управљачки орман за аутоматски рад пумпног система, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

Наруџбеница Набавка добара – Командно – управљачки орман за аутоматски рад пумпног система, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.