Наруџбеница Набавка добара – Оспособљавање стационарног система за аутоматску дојаву пожара у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, у ул. Звечанска бр. 52, Београд.

Наруџбеница Набавка добара – Оспособљавање стационарног система за аутоматску дојаву пожара у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, у ул. Звечанска бр. 52, Београд.