набавка услуга – одржавање и сервисирање опреме за ПП заштиту за све објекте, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечaнска 7, Београд.