Наруџбеница – набавка услуге – репарације стакла у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.