Јавна набавка – Набавка добара- Набавка једног службеног возила за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.