Набавка  радова-радови на замени ложишног простора котла са свим димоводним просторима и стенком котла за грејање уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Набавка  радова-радови на замени ложишног простора котла са свим димоводним просторима и стенком котла за грејање уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.