Излет Сребрно језеро – мај 2024

На иницијативу Удружења „Мој Тополовник“ и уз подршку привредника и угоститеља из Браничевског округа организована је тродневна екскурзија (16 – 19. маја 2024. године), уз богат програм културног и забавног карактера. Четрдесеторо деце и младих са пратиоцима из нашег Центра боравило је на Сребрном језеру – у Хотелу „Језерске звезде“ и обишло културне и историјске знаменитости Голубачки град, Манастир Тумане, Рамску тврђаву и Манастир Нимник. Хвала свима на три незаборавна дана!

Јубилеј – 50 година Материнског дома

11.10.2023. – Центар за заштиту одојчади, деце и омладине – запослени и корисници Материнског дома и свих других радних јединица обележили су јубилеј – 50 година од оснивања Материнског дома уз кратак програм и коктел дружење у дворишту. Енергијом и вољом свих запослених од чистачица, домаћица, медицинских сестара, лекара, психолога, социјалних радника и руководилаца, дакле вољом упорних и дивних људи током првих пола века рада – збринуто је око 3500 корисника – 1673 деце, 1455 мајки и 312 трудница. Када су у питању исходи заштите – у последњих 10 година од 245 збринуте деце – 90% деце је изашло из Материнског дома заједно са мајкама.

Прослави су присуствовали бројни пријатељи и сарадници – представници Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда, Градског центра за социјални рад, ЦСР Краљево, Првог основног суда у Београду, Установе за децу и младе Сремчица, СОС Дечијег села Краљево, Завода за васпитање деце и омладине Београд, ШОСО Вожд, ШООО Ђуро Салај, ПУ Чика Јова Змај Вождовац, ПУ Савски венац, Вртића Dediks Family, Аутономног женског центра, Центра Јаки млади, Међуанродне мреже помоћи ИАН, Центра за социјално превентивне активности ГРИГ, донатори и волонтери, колеге у пензији, бивши запослени и коринице.

Кратки историјат – Подстакнути великим бројем нахочади и напуштене деце која су збрињавана кроз Стационар и Породични смештај, стручни тим Центра за заштиту одојчади и деце покренуо је иницијативу за оснивање Материнског дома још 1970.године. Идеја и концепт услуге били су иновативни и авангардни и за богатија и развијенија друштва. У заговарању ове идеје код оснивача помогла им је Конференција за друштвену активност жена Савеза социјалистичког радног народа Града Београда. Матерински дом као самостална организациона јединица почиње са радом новембра 1973.године и од тада је већ пет деценија кућа где труднице, мајке и деца добијају подршку да остану заједно. Циљ рада је превенција напуштања и занемаривања деце, очување и развој породице.

Од оснивања до деведесетих година индикације за пријем су биле искључиво социјалне прилике: самохраност мајке, стамбена и материјална угроженост, одбаченост од примарне породице и партнера, а у случају трудница и потреба скривања трудноће од средине. Структура корисница Материнског дома јасно одражава и промене кроз које је наша земља пролазила – па током деведесетих година почиње да збрињава и труднице, мајке и децу са ратом захваћених територија БиХ, Хрватске, Косова; потом жртве насиља у породици, од 2015.године и мигрантску популацију, а последње деценије све је више малолетних корисница. Временом је подршка која се пружа трудницама и мајкама унапређивана развојем и применом нових знања из подручја психологије и социјалног рада, као и јачањем тима Материнског дома.

20. година рада Прихватилишта за ургентну заштиту деце

У децембру давне 2002.године Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања почело је са радом као програмска активност. Од тада до данас услуге Прихватилишта користило је више од 650 деце и њихових породица.

Јубилеј је обележен прославом у Галерији Дома Јован Јовановић Змај у присуству представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда, Републичког завода за социјалну заштиту, Градског центра за социјални рад, здравствених, образовних и установа социјалне заштите, невладиних организација, бројних пријатеља и сарадника. Деца су извела позоришну представу Црвенкапица, коју су припремили и прилагодили уз подршку васпитача. Захваљујући волонтерима – филмским уметницима Јелени Петровић, Стефану Гашићу, Радошу Вуковићу и Данилу Трифуновићу снимљен је филм који говори о историјату, организацији и начину рада у Прихватилишту из угла запослених различитих струка. Филм можете погледати на линку https://youtu.be/kkJCDjQL3Bk.

Обуке за примену Базичног програма рада

У периоду од 17.маја – 02. јуна 2022.године одржан је VII циклус Програма обуке пружалаца услуга социјалне заштите за примену Базичног програма рада у установи за децу и омладину.

Учествовало је седамнаест едуканата различитих струка – социјални радници, психолози, педагози и специјални педагози, васпитачи и здравствени радници.

У претходних седам циклуса обучена је већина запослених стручних радника и сарадника који непосредно раде са децом. Програм обуке за примену Базичног програма рада намењен је и другим стручним радницима и сарадницима у социјалној заштити у Србији. Нови циклус обука планиран је за јесен 2022.

“One Love Tennis” in the Center for the Protection of Infants, Children and Youth

On Sunday, May 29th, Michael-Ray Pallares, the president of the “One Love Tennis” foundation, based in Tampa, Florida, in the United States of America, came to visit the children and youth, who are accommodated at the Center for protection of infants, children and youth, Belgrade.

The activity, which took place from 1pm to 5pm, was a new experience for most of the children. “For me it’s a joy to be able to share my passion (tennis) with the children and to not only teach them a new skill, but also give them a memory that will last a lifetime”, said Pallares, who collaborated with TennisAid, another foundation that has connected with the Novak Djokovic Foundation.

“One Love Tennis” donated racquets, balls, clothes and equipment to the Center and spent the afternoon organizing tennis games and activities to introduce the sport to the children as well as the staff so that tennis can be a part of their regular sporting activities.

“I am very happy to meet someone like you and makes the whole heart of a child happy. I will never forget your kindness.” said one of the girls who attended the event. The activities concluded with a pizza party for the children, as they received their gifts.


“One Love Tennis” Inc. is a non-profit organization designed to reach youth through affordable tennis, education, and fitness. “One Love Tennis” has traveled all over the world, organizing “Play-Day” events designed to introduce kids to tennis providing them with the opportunity to continue to develop and enhance their skills.

“Play-Day” are a welcoming way for kids to experience the social and competitive aspects of tennis, promoting a sense of achievement through a fun and spirited atmosphere.

The goal of “One Love Tennis” is to provide the children’s institucions and schools with tennis courts, appropriately sized nets, racquets and balls so that the children can play tennis all year long.

“One Love Tennis” у Звечанској

У недељу, 29. маја 2022.године, Мајкл-Реј Паларес, председник тениске фондације “One Love Tennis”, са седиштем у Тампи, на Флориди, у Сједињеним Америчким државама, дошао је да посети децу и омладину, који су на смештају у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Активност , која се одиграла од 13 до 17 часова, била је ново искуство за већину деце. “За мене је радост што могу да поделим своју страст (тенис) са децом и да их не само научим новој вештини, већ и да им пружим успомену која ће трајати цео живот”, рекао је Паларес, који је сарађивао са ТенисАидом, још једном фондацијом која се повезала са Фондацијом Новак Ђоковић.

Организација “One Love Tennis” донирла је рекете, лоптице, одећу и опрему Центру, а Паларес је провео поподне организујући тениске игре и активности, како би представио овај спорт деци, као и особљу, и како би тенис могао да буде део њихових редовних спортских активности.

“Веома сам срећна што сам упознала некога као што си ти и цело срце ми је испуњено радошћу. Никада нећу заборавити вашу љубазност”, рекла је једна од девојчица која су присуствовала догађају. Активности су завршене пица журком за децу, док су примали своје поклоне.

“One Love Tennis” је непрофитна организација осмишљена да тенис, образовање и фитнес учини доступним деци. ,,Једина љубав тенис“ је обишао цео свет, организујући ,,Дан игре“ догађаје осмишљене да упознају децу са тенисом, пружајући им могућност да наставе да развијају и унапреде своје вештине.

“Дан игре” је добродошао начин да деца искусе друштвене и такмичарске аспекте тениса, промовишући осећај постигнућа кроз забавну и духовиту атмосферу.

Циљ организације “One Love Tennis” је да се дечијим установама и школама обезбеде тениски терени, мреже одговарајуће величине, рекети и лоптице како би деца могла да играју тенис током целе године.

Обавештење о волонтирању

Обавештавамо све заинтересоване волонтере да због ограничења посета у дужем временском периоду актуелно нисмо у могућности да организујемо волонтерске активности.

Молимо Вас за стрпљење, када се буду стекли услови за поновно организовање волонтерских активности, обавестићемо Вас путем овог сајта.

Летовање 2021 🌞 Будва

            Захваљујући донацији Пинк медија групе деца, млади и мајке са децом из нашег Центра су заједно са другарима из Ниша, Крушевца, Алексинца, Сремске Каменице, Књажевца и Беле Цркве отпутовала на летовање у Будву.

Саопштење ЦЗОДО поводом Извештаја MDRI-S “Заборављена деца Србије”

У вези са извештајем организације MDRI-S о стању у установама социјалне заштите за смештај деце са инвалидитетом под називом „Заборављена деца Србије“, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине жели да укаже на следеће:

  1. Као једна од највећих и најпознатијих установа која запошљава стручне раднике и сараднике са великим искуством у раду са децом без родитељског старања, а посебно са децом са инвалидитетом, препознајемо огромну важност свеукупног ангажовања струке, доносиоца одлука и опште јавности на остваривању основних права деце са инвалидитетом и унапређењу њиховог положаја.
  2. Поштујемо право и потребу укључивања јавности / цивилног сектора у праћењу и подршци остваривању ових циљева и до сада смо пружали могућност увида у наш рад, спремни да се суочимо са свим изазовима и да и сами указујемо на изазове, ризике и потребу унапређивања. А најбољи начин за то је да као стручњаци са искуством дајемо конкретне предлоге унапређења, на доказима заснована решења, што смо и до сада чинили.
  3. У наведеном извештају и другим обраћањима јавности поводом тога налазимо једну јасну намеру да се систем мења и унапређује и да се отворено говори о питањима заштите деце са инвалидитетом, где постоји много изазова, које не може да реши ни једна појединачна установа или организација.
  4. Извештај, с друге стране, поред указивања на неке проблеме у заштити које и ми препознајемо, носи једну оштрицу са јаким емотивним набојем, која очито има за циљ да убоде и пробуди, али тешко погађа, пре свега, све оне који одговорно и са посвећеношћу брину о деци у установама, ствара једнодимензионалну негативну слику у јавности и окреће део јавности против установа и запослених генерално и без обзира на разлике. Сведоци смо у свакидашњој пракси да то штети систему и тиме директно и самој деци о којој бринемо.
  5. Сматрамо кључним да оцене и наступи у јавности, као и званични извештаји буду више конкретизовани када се ради о кршењу закона или права, да одвајају инцидентне ситуације које не могу увек да се избегну, али је битно да се адекватно одговори на њих, а да предлози унапређења, међу којима препознајемо и многе врло конструктивне, буду позив на заједничку акцију.