Narudžbenica vođenje poslova referenta PP zaštite za sve objekte koji se nalaze u okviru Centra