НАРУЏБЕНИЦА – набавка  услуге– услуга одржавања опреме за дојаву од пожара, израде документације и обуке запослених по налогу противпожарне инспекције у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17, РЈ „Дом за младе“, Београд, ул. Звечанска бр. 52, РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119, РЈ Дом „Моша Пијаде“, Београд, ул. Устаничка бр. 19, новом објекту „Материнског дома“, Београд, ул. Звечанска бр. 7 и у балон хали спортске намене, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

НАРУЏБЕНИЦА – набавка  услуге– услуга одржавања опреме за дојаву од пожара, израде документације и обуке запослених по налогу противпожарне инспекције у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17, РЈ „Дом за младе“, Београд, ул. Звечанска бр. 52, РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119, РЈ Дом „Моша Пијаде“, Београд, ул. Устаничка бр. 19, новом објекту „Материнског дома“, Београд, ул. Звечанска бр. 7 и у балон хали спортске намене, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.