Наруџбеница – Набавка услуге варења комплетне напојне инсталације за довод нафте из резервоара укопаног у двориште дома до горионика у контралници бакарним цевима FI 15 MM отпорним на киселине нафтних деривата, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – Матерински дом, ул. Звечанска бр. 52.

Наруџбеница – Набавка услуге варења комплетне напојне инсталације за довод нафте из резервоара укопаног у двориште дома до горионика у контралници бакарним цевима FI 15 MM отпорним на киселине нафтних деривата, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – Матерински дом, ул. Звечанска бр. 52.