Јавна набавка услуге- Текуће одржавање и поправке возила из возног парка