Наруџбеница – Радови на изради новог засебног вода хидрантске мреже од места уласка водоводне цеви градске мреже у подрумским просторијама објекта до првог хидранта у објекту и испорука и уградња пумпне станице за повишење притиска воде у хидрантској мрежи у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр. 17.

Наруџбеница – Радови на изради новог засебног вода хидрантске мреже од места уласка водоводне цеви градске мреже у подрумским просторијама објекта до првог хидранта у објекту и испорука и уградња пумпне станице за повишење притиска воде у хидрантској мрежи у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр. 17.