Јавна набавка – Набавка услуге- Текуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.