JAVNA NABAVKA – PONOVLJENI POSTUPAK ZA PARTIJU BROJ 1 – ODRŽAVANJE, POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME