Јавна набавка – Набавка услуге- Текуће поправке и одржавање беле технике и опреме