Набавка радова- Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај, Београд, Браће Јерковић 119

Poziv za JN-Poziv balon hala

KD balon hala-KD Radovi balon hala

Izmena konkursne dokumentacije-Izmena i dopuna KD – balon sala 2019

Izmena konkursne dokumentacije 2- Izmena i dopuna KD – balon sala 2019

Odluka o dodeli ugovora- Odluka o dodeli za balon 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv za podnosenje ponuda-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЛЕКОВИ 2019

Konkursna dokumentacija- КД ЛЕКОВИ САНИТЕТСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2019

Pojašnjenje- Pojasnjenje za lekovi 2019

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 2- Одлука о додели уговора за партију 2- Санитетски материјал 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 3- Одлука о додели уговора за партију 3- Реагенси за апарат 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 4- Одлука о додели уговора за партију 4- Лабораторијски потрошни материјал 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 5- Одлука о додели уговора за партију 5- Trake 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1-Одлука о додели уговора за партију 1- Лекови 2019.doc

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.5- Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.4-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.1- Obavestenje o zakljucenom Ugoru-partija br. 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.3-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.2-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 2

Извештаји о материјално финансијском пословању Центра