Предмет набавке- Набавка услуга – Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта “Стационара”, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.