Набавка услугe – Услугa надоградње постојеће софтверске апликације ЈИСУСЗ (Јединствени информациони систем установа социјалне заштите) у Општој служби Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.