Набавка услуге- услуге мобилне телефонијеза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , ул. Звечaнска бр. 7, Београд