Набавка  услуга- Електро услуге, услуге поправке електро инсталација са расветом у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.