Јавна набавка- услуге – Текуће одржавање и поправке беле технике и опреме