JAVNA NABAVKA – MEDICINSKA OPREMA ZA POTREBE CENTRA